VITAL 55+

MY concept

Het Mynergy concept combineert fysieke training, voeding en coaching met elkaar. Deze drie pijlers kunnen in onze ogen niet van elkaar worden losgekoppeld, daarom is het Mynergy concept ontwikkeld. Alles is onderbouwd en afgestemd op analyses en gezondheidsonderzoeken.